Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Secretaría]

MODELOS PARA TRÁMITES DO ALUMNADO

Aquí tendes os modelos oficiais para poder solicitar calquera trámite na Escola.

- Solicitud Renuncia convocatoria_COVID19_AnexoII_RESOLUCION_23_04_2020

- Modelo Expoño e Solicito. Empregádeo cando non atopedes un que encaixe no trámite que queredes facer.

- Modelo de solicitude de Anulación de Convocatoria. (Únicamente é válido para Ensinanzas Superiores de Deseño de Moda e Deseño de Produto)

- Modelo de solicitude de Traslado de Expediente Ensinanzas Superiores (Moda e Produto).

- Modelo de Reclamación da Nota Final nas Ensinanzas Superiores (Moda e Produto)

- Modelo de solicitude de Recoñecemento de Creditos nas Ensinanzas Superiores de Deseño (Moda e Produto). É imprescindible entregalo xunto coa folla da matrícula e con todos os datos cubertos. Os que non estén ben cubertos non serán válidos ata que se cubran correctamente.

- Modelo de solicitude de Traslado de Expediente Ensinanzas Profesionais (Ciclos).

- Modelo de Reclamación da Nota Final nas Ensinanzas Profesionais (Ciclos)

 

- Modelo Solicitude de Matrícula nas Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño de Moda

- Modelo Solicitude de Matrícula nas Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño de Produto

 

- Modelo Solicitude de Matrícula no Ciclo de Fotografía das Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

- Modelo Solicitude de Matrícula no Ciclo de Técnicas Escultóricas das Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

- Modelo Solicitude de Matrícula no Ciclo de Xoiaría Artística das Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

- Modelo Solicitude de Matrícula no módulo de Taller de Dourado das Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria