Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Matrícula]

Calendario de matrícula

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2018-19 - ALUMNADO DE NOVO INGRESO

 

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO: consultar a información aquí

MATRÍCULA: ALUMNADO DE NOVO INGRESO do 19 ao 24 de xullo de 2018, ambos incluidos.  (NON FORMALIZAR A MATRÍCULA IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO)

Documentación:
  - Impreso da escola cuberto
  - 2 fotografías
  - Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso facilítase na Secretaría do centro)
  - Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: consultar a información aquí 

MATRÍCULA  ALUMNADO DE NOVO INGRESO CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR (FOTOGRAFÍA, XOIARÍA,TÉCNICAS ESCULTÓRICAS, DOURADO PRATEADO E POLICROMÍA)

MATRÍCULA:  do 23 ao 30 xullo ambos incluídos (NON FORMALIZAR A MATRÍCULA IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO)

 

PRAZOS DE MATRÍCULA - CURSO 2018-2019 - ALUMNADO DE CURSOS ANTERIORES

EE.SS. DE DESEÑO (CONTINUACIÓN DE ESTUDOS MODA E PRODUTO)

PRAZO:

Alumnado que superou tódalas disciplinas nas que estaba matriculado na convocatoria ordinaria: do 11 ao 22 de xuño e do 3 ao 7 de setembro.

Resto do alumnado: do 12 ao 27 de xullo e do 3 ao 7 de setembro 

DOCUMENTACIÓN

  • Solicitude de matrícula
  • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso de pago facilítase na secretaría do centro)
  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR (CONTINUACIÓN DE ESTUDOS) (FOTOGRAFÍA, XOIARÍA,TÉCNICAS ESCULTÓRICAS, DOURADO PRATEADO E POLICROMÍA)

PRAZO.- Do 29 de xuño ao 13 de xullo  ambos incluídos, e do 3 ao 7 de setembro

DOCUMENTACIÓN.

  • Solicitude de matrícula
  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria