Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Matrícula]

Calendario de matrícula

PROCESOS DE ADMISIÓN CURSO 2021-22
 
ALUMNADO DE NOVO INGRESO

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO: consultar a información aquí

Podedes realizar a preinscripción telemática para as probas de acceso aquí.

MATRÍCULA DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO do 19 ao 26 de xullo, ambos incluidos.  (NON FORMALIZAR A MATRÍCULA IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO)

Documentación:
  - Impreso da escola cuberto
  - 2 fotografías
  - Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso facilítase na Secretaría do centro)
  - Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: consultar a información aquí 

PREINSCRIPCIÓN PARA O ACCESO CICLOS:  do 20 maio ao 23 xuño ambos incluídos.

Podedes descargar as instruccións do proceso de inscripción telemático aquí.

MATRÍCULA DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO CICLOS:  do 19 ao 22 xullo ambos incluídos (NON FORMALIZAR A MATRÍCULA IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO)

 

 

PRAZOS DE MATRÍCULA - ALUMNADO DE CURSOS ANTERIORES

EE.SS. DE DESEÑO (CONTINUACIÓN DE ESTUDOS MODA E PRODUTO)

A matrícula farase únicamente por medios telemáticos mediante a secretaría virtual do centro. Para poder acceder teredes que pulsar no enlace que figurará na páxina web do centro (activarémolo enlace canto antes) , introducir o voso usuario e contrasinal e marcar as opcións que decidades. Podedes baixar as instruccións do proceso aquí.

PRAZOS:

Alumnado que realiza a matrícula do 4º curso: do 2 de xuño ao 6 de xuño.

Aviso: Debido á imposibilidade de ofertar as mesmas prazas en tódalas disciplinas optativas, a matrícula do 4º curso farase por orden da media do expediente académico ordeado de maior a menor. O alumnado recibirá un mail de aviso no correo que figura na Secretaría Virtual (CodexPro). Aquel alumnado que non faga uso da súa franxa horaria de matrícula terá que adaptar a matrícula á oferta de disciplinas optativas que teña cando decida facelo a partir do día 7 de xuño ás 9:00 horas.

Alumnado que realiza matrícula en 2º e 3º curso que superou tódalas disciplinas nas que estaba matriculado na convocatoria ordinaria, e alumnado de 4º que non o fixo na súa franxa horaria do 7 de xuño (a partir das 9:00) ao 23 de xuño.(O alumnado de 4º curso poderá matricularse premendo no enlace de realizar matrícula a partir do 7 de xuño dende ás 9:00 horas)

Alumnado que se presentou á convocatoria extraordinaria e resto do alumnado: do 25 de xuño ao 18 de xullo.

DOCUMENTACIÓN

  • Solicitude de matrícula
  • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso de pago facilítase na secretaría do centro)
  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR (CONTINUACIÓN DE ESTUDOS) (FOTOGRAFÍA, XOIARÍA,TÉCNICAS ESCULTÓRICAS, DOURADO PRATEADO E POLICROMÍA)

A matrícula farase únicamente por medios telemáticos mediante a secretaría virtual do centro. Para poder acceder teredes que pulsar no enlace que figurará na páxina web do centro (activarémolo enlace canto antes) , introducir o voso usuario e contrasinal e marcar as opcións que decidades. Podedes baixar as instruccións do proceso aquí.

PRAZO.- Do 25 de xuño ao 18 de xullo  ambos incluídos.

DOCUMENTACIÓN.

  • Solicitude de matrícula
  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)
Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria