Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Matrícula]

Calendario de matrícula

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017-18 - ALUMNADO DE NOVO INGRESO

 

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO: consultar a información aquí

MATRÍCULA: do 12 ao 20 de xullo de 2017 (NON FORMALIZAR A MATRÍCULA IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO)

Documentación:
  - Impreso da escola cuberto
  - 2 fotografías
  - Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso facilítase na Secretaría do centro)
  - Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: consultar a información aquí

MATRÍCULA:  do 18 ao 26 de xullo, ambos os dous inclusive

PRAZOS DE MATRÍCULA - CURSO 2017-2018 - ALUMNADO DE CURSOS ANTERIORES

EE.SS. DE DESEÑO (CONTINUACIÓN DE ESTUDOS)

PRAZO:

  • Alumnado que superou tódalas disciplinas nas que estaba matriculado na convocatoria ordinaria: do 8 ao 30 de xuño e do 1 ao 8 de setembro.

  • Resto do alumando: do 12 ao 20 de xullo e do 1 ao 8 de setembro de 2017, ambos incluídos

  • DOCUMENTACIÓN.

  • Solicitude

  • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso de pago facilítase na secretaría do centro)

  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR (CONTINUACIÓN DE ESTUDOS)

PRAZO.- Do 26 de xuño ao 7 de xullo de 2017, ambos incluídos, e do 1 ao 8 de setembro

DOCUMENTACIÓN.

  • Solicitude

  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria