Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Secretaría]

Guía do alumnado 2017/18

 1. Presentación do centro 
 2. Política de calidade
 3. Lexislación aplicable: Para os ciclos: consultar aquí. Para as Ensinanzas Superiores en Deseño, consultar aquí
 4. Calendario escolar. Calendario de acollemento.
 5. Horarios e calendario.
 6. Información académica
  • Deseño de Moda. Consulta aquí
  • Deseño de Produto. Consulta aquí
  • CS Técnicas Escultóricas. Consulta aquí
  • CS Xoiaría. Consulta aquí
  • CS Fotografía. Consulta aquí
 7. Información sobre servizos
  • Biblioteca
  • Secretaría. Horario de atención ao público: de 9:00 a 13:00 horas, de luns a venres -excepto agosto pechado por vacacións
  • Secretaría virtual. Consultar co titor de grupo a forma de acceso
  • Aula virtual. Consultar co profesor que imparte cada materia a forma de acceso e o modo de emprego da aula virtual na súa materia.
  • Fotocopiadoras. Na Conserxería situada no primeiro andar existe un servizo de fotocopiadora dispoñible para alumnado e profesorado do centro. O horario coincide co horario de apertura do centro.
  • Cafetería. O centro dispón de 2 microondas, unha fonte, máquina de café e máquina de bebidas e outra máquina con diversos produtos no primeiro andar, así como varias mesas e cadeiras situadas nesa zona e que poden ser empregadas polo alumnado.
  • Dirección, Vicedirección e Xefatura de Estudios. Os despachos do equipo directivo atópanse no 2º andar. Na porta pódense consultar os horarios de atención ao público de cada cargo.
  • Departamentos das distintas Ensinanzas.
   • Departamento de Escultura: 1º andar (enfrente a Conserxería)
   • Departamento de Deseño de Produto. 2º andar (pegado as escaleiras metálicas)
   • Departamento de Xoiaría: no taller de Xoiaría situado no 2º andar ao final do corredor dos aseos.
   • Departamento de Deseño de Moda. 3º andar (pegado as escaleiras metálicas)
   • Departamento de Fotografía. 3º andar (enfrente aula 30)
   • Departamento de Interiores. 4ºandar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Para solicitar o carné de Alumnado : Para solicitar o Carné de Alumno/a da EASD Mestre Mateo cómpre dirixirse á Secretaria situada no acceso principal do Centro e acompañar foto tamaño carné.
  • Servicio de Orientación e Información Profesional. Servizo de atención para todo o alumnado da escola en materia de orientación e información profesional. Préstase asesoramento sobre:

   - búsqueda activa de emprego

   - autoemprego e posta en marcha dun proxecto empresarial

   Horario de atención ó alumnado no departamento de Deseño de Interiores (4º Andar): Mércores e xoves de 12:20 a 13:20

 8. Normas en caso de evacuación.

           No caso de escoitar a Alarma Acústica de Emerxencia, as normas para a evacuación do centro son as seguintes:

 • Cada profesor/a evacúa unicamente a aula que lle é asignada na súa quenda de clase cara o Punto de Encontro (Praza de Irmán Gómez).
 • Para a evacuación da aula, o alumnado colocarase nunha fila, que será encabezada polo profesor/a e rematada polo delegado/a (de forma que quede controlado todo o grupo). O profesor/a conta o alumnado presente.
 • O profesor comproba que non queda ninguén dentro.
 • Antes de sair o profesor asegúrase de que se pechan xanelas, portas e corte de suministro eléctrico (se existe, senón corte do interruptor de iluminación)
 • O delegado/A marca que a aula foi evacuada e revisada
 • A evacuación dirixirase cara ás vías de evacuación máis seguras (as sinalizadas nos planos de evacuación)
 • Non se empregarán en ningún caso ascensores nin montacargas.
 • As prioridades de evacuación entre as aulas serán as seguintes:
  • En cada andar terá prioridade de saida a aula máis próxima á saida exterior
  • Entre andares teñen prioridade de evacuación os andares máis baixos con respecto aos máis altos.

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria