Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Acceso]

Documentación Acceso Deseño

Ensinanzas Superiores de Deseño:

INSCRICIÓN PARA ACCESO: ver aqui

MATRÍCULA (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso)

  • Solicitude no modelo oficial
  • 2 Fotografías
  • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos
  • Resgardo do abono das taxas da matrícula

Importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria