Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Acceso 2016-17]

Acceso 2016-2017

ACCESO EXTRAORDINARIO SETEMBRO A CICLOS SUPERIORES (ARQUITECTURA EFÉMERA, TÉCNICAS ESCULTÓRICAS E XOIARÍA) E OFERTA MODULAR

"TALLER DE DOURADO E PRATEADO"

 1. Prazo de inscrición: do 1 ao 6 de setembro de 2016, na EASD Mestre Mateo 
 2. Horario das probas:
  • Proba específica: na EASD Mestre Mateo, 8 de setembro de 2016, de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00
 3. Prazo de matrícula: do 14, 15 e 16  de setembro de 2016.

Toda a INFORMACIÓN AQUÍ

ACCESO A CICLOS (ARQUITECTURA EFÉMERA, TÉCNICAS ESCULTÓRICAS, FOTOGRAFÍA E XOIARÍA) E OFERTA MODULAR

 1. Prazo de inscrición: ata o luns 20 de xuño de 2016 
 2. Horario das probas:
  • Proba de madureza: na EASD Mestre Mateo, 27 de xuño de 2016, de 10:00 a 13:00 e de 17:00 a 18:00
  • Proba específica: na EASD Mestre Mateo, 7 de xullo de 2016, de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00
 3. Prazo de matrícula: do 19 ao 26 de xullo de 2016.
Acceso Modular Dourado e Prateado 
 
  C.S. Arquitectura Efémera C.S. Técnicas Escultóricas C.S. Fotografía C.S. Xoiaría Artística

Oferta Modular: Dourado e prateado (C.S.)

Oferta Modular: Taller de xoiaría (C.M)

Prazas ofertadas

16 30 30 30 16 16

    Resolución da convocatoria de acceso 2016 (13/06/2016)
    Resumo - prazas ofertadas e calendario do acceso
    Solicitude de inscrición Ciclos Superiores
    Solicitude de inscrición Ciclos Medios
    Preguntas frecuentes
    Listaxe provisional de inscritos (20/06/2016)
    Listaxe definitiva de inscritos na EASD Mestre Mateo (22/06/2016)
    Listaxe definitiva do alumnado admitido ás probas para o acceso e a admisión Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño (23/06/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba madureza - Tribunal I (29/06/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba madureza - Tribunal II (29/06/2016)
    Cualificacións definitivas - Proba Madureza - Tribunal I (04/07/2016)
    Cualificacións definitivas - Proba Madureza - Tribunal II (04/07/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba Específica - Tribunal I (12/07/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba Específica - Tribunal II (12/07/2016)
    Asignación de prazas por ciclos e EASD (20/07/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba Específica Ciclos Superiores - Acceso Setembro (09/09/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba Especifica - Ciclos Medios (13/09/2016)
    

   
 
 

 

 

 

ACCESO NIVEL GRAO (DESEÑO DE MODA e DESEÑO DE PRODUTO)

 1. Prazo de inscrición:
  • Proba de madureza: ata o 30 de maio de 2016
  • Proba específica: ata o 7 de xuño de 2016 
 2. Horario das probas:
  • Proba de madureza: IES As Fontiñas (Santiago de Compostela), 6 de xuño de 2016, de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 17:00
  • Proba específica: EASD Pablo Picasso (A Coruña), 20 de xuño de 2016, de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00
 3. Prazo de matrícula para o alumnado de novo ingreso nas Ensinanzas Superiores de Deseño: do 6 ao 15 de xullo de 2016.

 Acceso a Deseño de Produto

Acceso a Deseño de Moda

    Resolución da convocatoria da proba de madureza (28/04/2016)
    Resolución da convocatoria das probas de acceso (09/05/2016)
    impreso de solicitude da proba de madureza para maiores de 18 anos sen título de bacharelato
    impreso de solicitude de acceso
    PREGUNTAS FRECUENTES
    Listaxe provisional de admitidos - Proba de madureza (31/05/2016)
    Listaxe definitiva de admitidos - Proba de madureza (03/06/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba de madureza (07/06/2016)
    Listaxe provisional de acceso a Estudos Superiores de Deseño (08/06/2016)
    Listaxe definitiva de acceso a Estudos Superiores de Deseño (13/06/2016)
    Cualificacións definitivas - Proba de madureza (13/06/2016)
    Cualificacións provisionais - Proba específica (23/06/2016)
    Cualificacións definitivas - Proba específica (01/07/2016)
    Relación provisional de admitidos curso 2016/2017 (04/07/2016)
    Relación definitiva de admitidos a cursar as Ensinanzas Superiores de Deseño para o curso 2016/2017 (05/07/2016)

Os/as aspirantes que acadan praza deberán formalizar a súa matrícula do 6 ao 15 de xullo de 2016.

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria