Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Deseño de Produto]

Programa

DISCIPLINA Caráct. Tipo Horas clase/sem Créditos ECTS
1º CURSO
Debuxo artístico F.B. T.P. 5 10
Volume F.B. T.P. 4 8
Sistemas de representación F.B. T.P. 2 6
Tecnoloxía Dixital F.B. T.P. 3 6
Fundamentos do Deseño F.B. T.P. 2 4
Deseño básico F.B. T.P. 3 8
Historia das artes e o deseño F.B. T. 3 6
Ciencia aplicada ao deseño F.B. T. 2 6
Debuxo técnico aplicado ao deseño de produtos O.E. T.P. 3 6
  Total: 27 60
     
2º CURSO
Ergonomía e antropometría O.E. T. 2 4
Modelos e prototipos I O.E. T.P. 3 8
Proxectos deseño de produto I O.E. T.P. 6 16
Historia do deseño industrial O.E. T. 2 4
Deseño gráfico aplicado aos produtos O.E. T.P. 3 6
Materiais I O.E. T. 2 4
Tecnoloxía dixital aplicada O.E. T.P. 4 8
Mercadotecnia O.E. T. 2 4
Técnicas de cor aplicadas ao deseño de produtos OP. T.P. 2 6
Debuxo técnico II OP. T.P. 2 6
  Total: 26 60
     
3º CURSO
Organización e lexislación F.B. T. 2 4
Materiais II O.E. T. 2 4
Envases e embalaxes O.E. T.P. 2 8
Oficina técnica: organización industrial e calidade O.E. T. 2 4
Cultura do deseño F.B. T. 2 6
Proxectos deseño de produto II O.E. T.P. 5 16
Design Lab OP. T.P. 2 6
Estruturas e cálculo para deseñadores OP. T.P. 2 6
Modelos e prototipos II - Fabricación dixital OP. T.P. 2 6
Inglés para deseño de produto OP. T.P. 2 6
Total Optativas OP. - - - 6 18
  Total: 20 60
     
4º CURSO - PRIMEIRO SEMESTRE
Equipamento de espazos OP. T.P. 4 6
Deseño de equipos e iluminación OP. T.P. 4 6
Deseño de vehículos e interfaces OP. T.P. 4 6
Equipamento persoal OP. T.P. 4 6
Estratexias de deseño e investigación OP. T.P. 4 6
Deseño de sistemas OP. T.P. 4 6
Total Optativas OP. --- 20 30
4º CURSO - SEGUNDO SEMESTRE
Prácticas externas O.E. P. - - - 12
Traballo de fin de estudos (TFE) O.E. T.P. - - - 18
  Total 4º Curso: - - - 60

Caract.= carácter da materia; F.B.= Formación Básica; O.E.= Obrigada na especialidade; OP.= Optativa

Tipo: T= Teórica; T.P.= Teórico-práctica; P= Práctica

Guías docentes consulta aquí

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria