Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Deseño de Moda]

Programa

DISCIPLINA Caráct. Tipo Horas clase/sem Créditos ECTS
1º CURSO
Debuxo artístico F.B. T.P. 5 10
Volume F.B. T.P. 4 8
Sistemas de representación F.B. T.P. 2 6
Tecnoloxía Dixital F.B. T.P. 3 6
Fundamentos do Deseño F.B. T.P. 2 4
Deseño básico F.B. T.P. 3 8
Historia das artes e o deseño F.B. T. 3 6
Ciencia aplicada ao deseño F.B. T. 2 6
Patronaxe básica O.E. T.P. 3 6
  Total: 27 60
     
2º CURSO
Estruturas O.E. T.P. 2 4
Deseño gráfico aplicado á moda O.E. T.P. 2 6
Deseño de moda I O.E. T.P. 3 8
Técnicas creativas O.E. T.P. 2 4
Modelismo e prototipos O.E. T.P. 4 12
Tecnoloxía téxtil I O.E. T.P. 2 4
Materias téxtiles I O.E. T.P. 3 6
Patronaxe I O.E. T.P. 3 6
Historia da moda O.E. T. 3 6
Mercadotecnia da moda O.E. T. 2 4
  Total: 26 60
     
3º CURSO
Fotografía e moda O.E. T.P. 3 6
Cultura do deseño F.B. T. 3 6
Organización e lexislación F.B. T. 2 4
Tecnoloxía téxtil II O.E. T. 2 4
Materias téxtiles II O.E. T. 2 6
Deseño de moda II O.E. T.P. 4 8
Proxectos de deseño de moda O.E. T.P. 5 12
Patronaxe II O.E. T.P. 3 8
Complementos e estilismo O.E. T.P. 2 6
  Total: 26 60
     
4º CURSO - PRIMEIRO SEMESTRE
Estilismo escénico OP. T.P. 4 6
Comunicación audiovisual OP. T.P. 4 6
Patronaxe CAD OP. T.P. 4 6
Ilustración creativa OP. T.P. 4 6
Deseño de moda infantil OP. T.P. 4 6
Comunicación profesional OP. T.P. 4 6
Xéneros de punto, tisaxe e confección OP. T.P. 4 6
Arquitectura efémera: Escaparatismo OP. T.P. 4 6
Imaxe global. Branding OP. T.P. 4 6
Deseño de Xoiaría OP. T.P. 4 6
Xoiaría 3D OP. T.P. 4 6
Total optativas OP. --- 20 30
4º CURSO - SEGUNDO SEMESTRE
Prácticas externas O.E. P. - - - 12
Traballo de fin de estudos (TFE) O.E. T.P. - - - 18
  Total 4º Curso: - - - 60

Caract.= carácter da materia; F.B.= Formación Básica; O.E.= Obrigada na especialidade; OP.= Optativa

Tipo: T= Teórica; T.P.= Teórico-práctica; P= Práctica

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria