Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Oferta formativa]

Monográficos

 

OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS
Curso 2016-2017
TALLER DE CERÁMICA (180 horas)   
    Curso anual, en quenda de tarde, mércores e xoves (6 horas semanais)
    15 PRAZAS
XEMOLOXÍA (45 horas)   
    Cursos cuadrimestrais, en quenda de tarde, 3 horas semanais
    - Grupo A: outubro - febreiro
    - Grupo B: febreiro – xuño
    8 PRAZAS EN CADA QUENDA
TALLER DE XOIARÍA (300 horas)   
    Curso anual, en quenda de mañá, de martes a xoves (10 horas semanais) 
    6 PRAZAS

NOVOS MATERIAIS APLICADOS Á MODA (120horas)   
    Curso anual, en quenda de tarde, martes e xoves (4 horas semanais)
    15 PRAZAS

 

 

INSCRICIÓN: 10 DE OUTUBRO
A inscrición realizarase na Secretaría da Escola, a partir do 10 de outubro de 2016, desde as 9:00 ata as 14:00 horas. Debe presentarse o impreso de inscrición cuberto, unha fotocopia do DNI, e unha foto.
Admisión de alumnado por orde de inscrición
Os alumnos que xa cursaran ese monográfico en anos anteriores serán admitidos unicamente no caso de quedar prazas vacantes. Entregarase unha certificación acreditativa ao alumnado que curse con aproveitamento o monográfico e asista con regularidade.

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS EN CADA CURSO: 11 DE OUTUBRO

Cursos gratuitos.

solicitude de acceso
HORARIOS
Listaxes de alumnado admitido
 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria