Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Oferta formativa]

Monográficos

OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS
Curso 2017-2018

TALLER DE TALLA EN MADEIRA (110 horas)   
    Curso anual, en quenda de mañá e tarde, 4 h/s martes (de 19:00 a 21:00h) e mércores (de 12:20 a 14:20)
     8 PRAZAS. Inicio: 18 de outubro de 2017  -  Fin: 6 de xuño de 2018

XEMOLOXÍA (45 horas)   
    Cursos cuadrimestrais, en quenda de mañá, 3 h/s (venres de 9:00 a 11:00 e de 12:00 a 13:00)
    - Grupo A: outubro - febreiro. Inicio: 20 de Outubro - Fin: 23 de Febreiro.
    - Grupo B: febreiro – xuño. Inicio: 2 de Marzo - Fin: 22 de Xuño.
    8 PRAZAS EN CADA QUENDA
TALLER DE DOURADO, PRATEADO E POLICROMÍA (164 horas)   
    Curso anual, en quenda de mañá, de martes a xoves 6 h/s (martes, mércores e xoves de 11:20 a 13:20) 
    10 PRAZAS. Inicio: 17 de Outubro - Fin: 7 de xuño.

PRAZAS VACANTES NO MONOGRÁFICO DE XEMOLOXÍA e de DOURADO, PRATEADO E POLICROMÍA:  INSCRIPCIÓN ATA O 18 DE OUTUBRO
A inscrición realizarase na Secretaría da Escola, a partir do 9 de outubro de 2017, desde as 10:00 ata as 13:00 horas. Debe presentarse o impreso de inscrición cuberto, unha fotocopia do DNI, e unha foto.
Admisión de alumnado por orde de inscrición ata completar as prazas vacantes.

Soamente se recollerá unha solicitude por persoa.

 

INSCRICIÓN: 5 DE OUTUBRO
A inscrición realizarase na Secretaría da Escola, a partir do 5 de outubro de 2017, desde as 9:00 ata as 14:00 horas. Debe presentarse o impreso de inscrición cuberto, unha fotocopia do DNI, e unha foto.
Admisión de alumnado por orde de inscrición.

Soamente se recollerá unha solicitude por persoa.

Os alumnos que xa cursaran ese monográfico en anos anteriores serán admitidos unicamente no caso de quedar prazas vacantes. Entregarase unha certificación acreditativa ao alumnado que curse con aproveitamento o monográfico e asista con regularidade.

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS EN CADA CURSO: 10 DE OUTUBRO

Cursos gratuitos.

solicitude de acceso

Listaxe de admitidos
 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria