Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Xoiaría]

Convenios con empresas e institucións

Os Ciclos Formativos inclúen no seu currículo un módulo de formación práctica en empresas, estudios ou talleres, que é imprescindible superar para a obtención do título. Esta Escola ten subscritos numerosos convenios cas principais empresas e talleres da comarca de Santiago de Compostela, onde o alumnado pode cursar este período de prácticas.

Empresas e institucións:

As empresas ou institucións interesadas en contactar coa Escola poden facelo na seguinte dirección:

 
Poderán contactar coa bolsa de titulados da Escola, recibir información sobre prácticas en empresas e as posibilidades de bolsas ou contactar co equipo docente.

 


 

 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria