Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Fotografía]

Programa

 

MÓDULOS
Horas totais
ECTS
CURSO PRIMEIRO -1º, 2º e 3º trimestre-
1. Fundamentos da representación e a expresión visual
144
8
2. Teoría da imaxe
72
4
3. Historia da fotografía
72
4
4. Medios informáticos
144
8
5. Técnica fotográfica I
216
10
6. Proxectos de fotografía I
288
18
7. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I
144
8
CURSO SEGUNDO – 1º e 2º trimestre-
8. Teoría fotográfica
144
8
9. Técnica fotográfica II
144
8
10. Proxectos de fotografía II
216
8
11. Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II
144
8
12. Formación e orientación laboral 72 4
CURSO SEGUNDO -3º trimestre-
Proxecto integrado
50
18 
Formación práctica en empresas, estudios ou talleres
150
 
 
 
TOTAL
2.000
120 
Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria