Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Fotografía]

Presentación

 
 
O Técnico Superior en Fotografía debe ser un profesional capaz de crear e interpretar obras artísticas fotográficas e audiovisuais, no campo da publicidade, o deseño, a moda, a reportaxe social, a industria, a ciencia, o mundo editorial, o fotoxornalismo e a arte.

A fotografía constitúese nunha ferramenta básica nos diferentes eidos da ciencia, vida social e da arte; a capacitación de profesionais de alto nivel constitúese nunha demanda crecente desde todos estes sectores.

Como consecuencia disto, o ciclo superior de fotografía artística ven de ter desde a súa implantación unha alta demanda entre o alumnado, así como un alto índice de inserción profesional entre os titulados.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria