Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Presentación]

[Campo profesional]

[Programa]

[Titulación]

[Acceso]

[Réxime de estudo]

[Validacións]

[Convenios empresas]

[Instalacións]

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria