Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Escultura]

Titulación

Coa superación dun Ciclo Formativo de Grao Superior de Artes Plásticas e Deseño obtense o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, na especialidade correspondente.
Este título é oficial e con validez académica e profesional en todo o Estado.
 

Denominación do título: Técnico Superior de artes plásticas e deseño en Técnicas Escultóricas (LOE)
Duración: 2.000 horas. 120 créditos ECTS.

Currículo:
Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo.

Decreto 101/2017, do 7 de setembro.

 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria