Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Escultura]

Programa

 

MÓDULOS
Horas totais
ECTS
CURSO PRIMEIRO -1º, 2º e 3º trimestre-
1. Debuxo artístico
144
8
2. Debuxo técnico
108
6
3. Volume
216
11
4. Historia da escultura
108
6
5. Aplicacións informáticas
108
6
6. Materiais e tecnoloxía da escultura
72
6
7. Taller de baleirado e moldeado
216
11
8. Proxectos escultóricos I 108 6
CURSO SEGUNDO – 1º e 2º trimestre-
9. Proxectos escultóricos II
216
11
10. Taller de pedra
144
7
11. Taller de madeira
144
7
12. Taller de metal
144
7
13. Formación e orientación laboral
72
4
CURSO SEGUNDO -3ºtrimestre-
14. Formación práctica en empresas, estudos e talleres
150
6
15. Proxecto integrado
50
18
 
 
 
TOTAL
2.000
120
Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria