Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Escultura]

Acceso

 PRAZAS: 15

Modalidades de acceso:

 

Acceso directo
Cubriranse as prazas por este orde.
  1. Título de bacharelato artístico
  2. Título de bacharelato e acreditar experiencia laboral de polo menos un ano nas competencias do ciclo.
  3. Técnico superior en artes plásticas e deseño dunha familia profesional relacionada, ou equivalente.
  4. Título Superior de Deseño e Título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais
  5. Arquitectura ou Licenciatura en Belas Artes ou Enxeñería Técnica en Deseño Industrial.
Dento de cada titulación ordenaranse por expediente.
 un mínimo do
50% das prazas
 
Acceso mediante proba específica

- Título de bacharelato
- Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.
- Proba de madureza de Ensinanzas Artísticas Superiores.
- Proba de madureza de  Ciclos Superiores de Ensinanzas Deportivas.

- Proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grao medio/superior (parte común)

- Aspirantes que cumpran 19 anos no ano de realización da proba, sen titulación de acceso, superando previamente unha proba de madureza.
- Aspirantes que cumpran 18 anos no ano de realización da proba e con titulación de Ciclo Medio de Artes Plásticas da mesma familia, superando previamente a proba de madureza.

un mínimo do 
35% das prazas
 
 
Reserva deportistas de alto nivel e rendemento  Superando a proba específica

 

un mínimo do
5% das prazas

 

Reserva minusvalidez de polo menos o 33%
Superando a proba específica
 

un mínimo do
5% das prazas 

As prazas non cubertas en calquera destas modalidades de acceso pasarán á segunda quenda. As non cubertas así pasarán ao primeiro turno.
 
Probas de acceso.
 Consulta toda a información sobre o acceso aquí
 
Enlace Consellería Educación: Exemplo de proba de acceso
 

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE O ACCESO:
> Documentación para facer a inscrición
> Preguntas frecuentes
> Calendario do proceso de acceso

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria