Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[]

Programa

 

MÓDULOS
Horas totais
Horas semanais
CURSO PRIMEIRO -1º, 2º e 3º trimestre-
1. Historia da arquitectura e do seu contorno ambiental
65
2
2. Debuxo e cor: arquitectura efémera
95
3
3. Teoría do interiorismo
65
2
4. Expresión volumétrica
125
4
5. Debuxo técnico
125
4
6. Historia da arquitectura efémera
65
2
7. Proxectos
horas de libre disposición
260
65
8
2
8. Tecnoloxía e sistemas constructivos
95
3
CURSO SEGUNDO – 1º e 2º trimestre-
1. Deseño asistido por ordenador: arquitectura efémera
110
5
2. Medicións, orzamentos e planificación de obras
90
4
3. Proxectos: arquitectura efémera
240
11
4. Tecnoloxía e sistemas constructivos: arquitectura efémera
195
9
5. Formación e orientación laboral
65
3
CURSO SEGUNDO -3º trimestre-
Proxecto final
185
 
Formación práctica en empresas, estudios ou talleres
105
 
 
 
 
TOTAL
1.950
 
Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria