Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[]

Campo profesional

O campo profesional da arquitectura efémera inclúe o deseño e execución de construccións non permanentes para:
- stands feirais
- espazos expositivos (tanto artísticos como comerciais)
- escenografías
- platós no sector audiovisual
- quioscos
- carpas
- construccións desmontables prefabricadas
- estructuras lixeiras reticulares espaciais
- sinalizacións, etc.

Así mesmo, esixe coordinar e dirixir obras propias deste nivel e proxectar, xestionar e coordinar proxectos elaborados por niveis superiores.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria