Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

23/11/2015

Publicado o Decreto polo que se establece o Plan de Estudos das EE.AA.SS. de Deseño

Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

Publicado no DOG do 23 de novembro o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria