Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

27/07/2020

Publicadas as Cualificacións definitivas da Proba Específica dos Ciclos Formativos das Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020-21

Publicadas as Cualificacións definitivas da Proba Específica dos Ciclos Formativos das Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020-21

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria