Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

04/05/2020

Datas Probas Ordinarias e Extraordinarias EE.AA.SS.

Tendes publicadas as datas das Probas Ordinarias e Extraordinarias das EE.AA.SS.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria