Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

05/11/2019

CONCURSO| CONCURSO DE UNIFORMES DE CAMAREIROS/AS PARA O CATERING “A CANTINA”, DA CAFETERÍA NA CIDADE DA CULTURA

CONCURSO| CONCURSO DE UNIFORMES DE CAMAREIROS/AS PARA O CATERING “A CANTINA”, DA CAFETERÍA NA CIDADE DA CULTURA

OBXECTIVO O obxectivo deste concurso é seleccionar un proxecto de deseño de uniformes para os camareiros/as do Catering a Cantina da cafetería que se encontra na Cidade da Cultura. Para o desenvolvemento do proxecto haberá que ter en conta a selección dos materiais e tecidos, de xeito que atendan á sostibilidade, a reciclaxe e o respecto polo medio ambiente.

PREMIOS O premio será unha viaxe a Madrid para dúas persoas cos gastos de traslado, aloxamento e manutención pagados, para visitar o taller de Lorenzo Caprile en Madrid. Haberá un 1º premio e un accesit.

TEMA O tema é a Cultura Galega Contemporánea, tendo en conta as especificidades do complexo da Cidade da Cultura, e tendo que ver coa modernidade arquitectónica e cultural do edificio e o entorno arquitectónico. Podendo incorporar referencias ao abanico de expresións culturais que se cobren na Cidade da Cultura Galega

PARTICIPANTES Alumnado matriculado nas EE.AA.SS. de Deseño da especialidade de Moda, de 1º, 2º, 3º e 4º curso da EASD Mestre Mateo. Se pode participar de maneira individual ou por parellas.

IMPORTANTE: consultade as bases completas aquí

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria