Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

03/08/2020

2ª adxudicación de prazas aspirantes admitidos/as a cursar os Estudos Superiores de Deseño nas EASD (formalización da matrícula día 3 e 4 de setembro)

2ª adxudicación de prazas aspirantes admitidos/as a cursar os Estudos Superiores de Deseño nas EASD (formalización da matrícula día 3 e 4 de setembro)

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria