Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Outgoing]

Erasmus+ | Mobilidade entre Países do programa e Países asociados veciños da UE

A EASD Mestre Mateo forma parte dun Consorcio de Centros Educativos artísticos de todo o ámbito estatal, e por medio deste consorcio se atopa en condicións de ofrecer a alumnado e profesorado da Escola unha serie de mobilidades con socios de países asociados veciños da UE.

 

Os países asociados veciños da UE son países europeos ou cercanos xeograficamente a Europa que non forman parte do Programa Erasmus+ (forman parte do programa os miembros da UE máis Turquía, a República de Macedonia, Liechtenstein, Islandia e Noruega). De entre estes países asociados, o Consorcio de Artes tén concedida financiación para acciones de mobilidade de estudantes en Albania e de profesorado en Albania e Xordania.

CURSO 2018/2019

 

CURSOS ANTERIORES

   CURSO 2016/2017

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria