Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Incoming]

Sistema de Calificaciones

No sistema español, a escala de cualificacións abarca de 0 a 10.

Tabla de equivalencias entre o Sistema de Cualificacións da EASD Mestre Mateo e as Cualificacións ECTS: 

Sistema cualificacións EASD MM DEFINITION ECTS GRADE
9,0 - 10 (Matrícula de Honra) The most outstanding performance A+
9,0 - 10 (Sobresaínte) Excellent performance A
8,0 - 8,9 (Notable) Very good performance B
7,0 - 7,9 (Notable) Good performance C
6,0 - 6,9 (Aprobado) Satisfactory performance D
5,0 - 5,9 (Aprobado) Sufficient performance E
3,0 - 4,9 (Suspenso) Fail FX
0 - 2,9 (Suspenso) Fail F

A cualificación Matrícula de Honra poderá obterse cando un estudante obteña unha nota igual ou superior a 9. O número de Matrículas de Honra non excederán do 5% dos estudantes matriculados na disciplina, excepto cando o número de estudantes sexa inferior a 20; neste caso poderase outorgar unha Matrícula de Honra.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria