Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[GALTEO]

GALTEO | Presentación

Somos GALTEO, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega da Mestre Mateo.

O obxectivo do noso equipo

é promocionar e dinamizar

para a nosa lingua utilizar

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria