Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

CFGS Dourado, Prateado e Policromía

Riande Torres, Santiago

Imparte docencia  EEAAPP do módulo de Taller de dourado e prateado
do CFGS de Dourado Prateado e Policromía

Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Repuxado de metais
Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Esmaltes artísticos 
Diplomado Universitario

Imparte docencia dende o ano 1989 na EASD Mestre Mateo

Experiencia laboral como autónomo en Xoiería artística, Repuxado en prata e
Restauración de dourados e policromías

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria