Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

EEAASS Deseño de Produto

Álvarez García, Xulio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Arquitecto
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais

Imparte docencia dende o ano 1994, e dende 2013 na EASD Mestre Mateo

---

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Madeira e Pedra
Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Baleirado Moldeado e Reproduccións
Técnico Especialista en Deseño e Fabricación de Mobiliario
Técnico auxiliar de carpintería

Imparte docencia dende o ano 1992,
e dende 1995 na  EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

Traballa como carpinteiro ebanista e restaurador para diversas institucións como a Fundación Barrié de La Maza, Cabildo Catedralicio e Museo da Catedral de Santiago de Compostela, entre otros, dende 1980.
Técnico de Conservación y Restauración na Exposición de “Galicia no Tempo”.(1990/91)
Socio e Fundador da Empresa Coop. de Rest. y Conservacion de Obra Artística “Craquelé Disergrafic” en 1995.
Traballos de trazado e consecución de espazos museísticos e montaxes de exposicións temporáis e permanentes para o departamento de exposicións do Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela (alternativamente dende o ano 1998).

---

Díaz Cabanas, Araceli

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Master en Prevención e intervención psicológica en problemas de conducta en la escuela pola V.I.U.
Arquitecta pola Universidade de Dublín

Imparte docencia dende o ano 2018 na EASD Mestre Mateo

---

Díaz Ocampo, Beatriz

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

Enxeñeira Industrial pola Universidade de Vigo, especialidade Organización Industrial
Curso de Aptitude Pedagóxica pola Universidade da Coruña
Especialista Universitario en Consultoría de Empresas

Imparte docencia dende o ano 2006, e dende o 2010 na EASD Mestre Mateo

---

Gago Pesado, Irene

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Mestrado Universitario en Servizos Culturais.
Mestrado Universitario en PRL.
Mestrado Universitario en Igualdad e Xénero.
Mestrado Universitario en Dirección e Xestión para a Calidade nos Centros Educativos.
Arquitecta.

B2 Inglés

Imparte docencia dende o ano 2010 na EASD Ramón Falcón,
no 2012 na EASD Antonio Failde, e dende o 2013 na EASD Mestre Mateo.

Experiencia laboral en Arquitectura e Urbanismo do 2006 ao 2010 na Empresa ARTEPLAN GALICIA

---

García Seijo, Rosalía

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda
e Deseño de Produto, e nas  EEAAPP no CFGS de Xoiería Artística
CFGS de Técnicas Escultóricas e no CFGS de Técnicas Escultóricas

Licenciada en Dereito

Imparte docencia dende o ano 2020 na EASD Mestre Mateo

 

---

Lázaro Sastre, Ángel (Xefe de departamento)

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

---

Meis Casalderrey, Santiago

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda
e nas EEAAPP no CFGS de Fotografía

Licenciado en Historia da Arte

Imparte docencia dende o ano 2007 na EASD Antonio Failde,
e dende o ano 2016 na EASD Mestre Mateo.

 

---

Míguez Losada, Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Plásticas na especialidade de Metalistería Artística

Imparte docencia dende o ano 2000 na EASD Mestre Mateo

Experiencia laboral como traballador autónomo dende 1985,
e dende 1991 ao ano 2000 en traballos en metal en Talleres Rey

---

Novo Calles, Esther

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Enxeñeira Industrial

Imparte docencia dende o ano 2011 na EASD Mestre Mateo

---

Prada Rodríguez, María

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto e Deseño de Moda

Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo
Master en Arte Contemporáneo, Investigación e creación da Universidade de Vigo
Arquitecta pola Universidade de A Coruña

Imparte docencia dende o ano 2012 na UVIGO e dende 2018 na EASD Mestre Mateo

Traballa como Arquitecta de 2001 ao 2010
Realiza actividade artística dende 2012
Realiza Investigación académica dende 2013 na Universidade de Vigo

---

Quintás Pérez, Manuel Ángel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

Licenciado en Filoloxía Inglesa

Imparte docencia dende o ano 1988,
e dende o ano 2015 na EASD Mestre Mateo
compartindo centro co CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro.

---

Santás Lamas, Uxía

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Fotografía

Licenciada en Belas Artes

Imparte docencia dende o ano 2013 na EASD Mestre Mateo

---

Villar Quintás, Jesús Eduardo

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

---

Villaverde Troncoso, Juan Carlos

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas  EEAAPP no CFGS de Xoiería Artística e no CFGS de Fotografía

Licenciado en Belas Artes

Imparte docencia dende o ano 2007 e dende o 2018 na EASD Mestre Mateo

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria