Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

EEAASS Deseño de Produto

Álvarez García, Xulio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Arquitecto
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais

Imparte docencia dende o ano 1994, e dende 2013 na EASD Mestre Mateo
---

 

 

Carpintero Troncoso, Elena

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto
e nas EEAAPP de Técnicas Escultóricas

Licenciada en Historia do Arte

Imparte docencia dende o ano 1983 na EASD Mestre Mateo,
dende 1986 na EASD Antonio Failde, dende 1988 na EASD Pablo Picasso,
e dende o 2006 na EASD Mestre Mateo
---

 

 

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Madeira e Pedra
Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Baleirado Moldeado e Reproduccións
Técnico Especialista en Deseño e Fabricación de Mobiliario
Técnico auxiliar de carpintería

Imparte docencia dende o ano 1992,
e dende 1995 na  EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

Traballa como carpinteiro ebanista e restaurador para diversas institucións como a Fundación Barrié de La Maza, Armada Española , Generalitat de Catalunya,  Cabildo Catedralicio e Museo da Catedral de Stgo. de Compostela, entre otros, dende 1980.
Técnico de Conservación y Restauración na Exposición de “Galicia no Tempo”.(1990/91)
Socio e Fundador da Empresa Coop. de Rest. y Conservacion de Obra Artística “Craquelé Disergrafic” en 1995.
Traballos de trazado e consecución de espazos museísticos e montaxes de exposicións temporáis e permanentes para o departamento de exposicións do Auditorio de Galicia de Stgo. de Compostela.(alternativamente dende o ano 1998).

---

 

 

Díaz Ocampo, Beatriz

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

Enxeñeira Industrial pola Universidade de Vigo, especialidade Organización Industrial
Curso de Aptitude Pedagóxica pola Universidade da Coruña
Especialista Universitario en Consultoría de Empresas

Celga 4 en lingua galega

Imparte docencia dende o ano 2006, e dende o 2010 na EASD Mestre Mateo

---

 

 

Gago Pesado, Irene

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Arquitecta
Mestrado Universitario en Servizos Culturais.
Mestrado Universitario en PRL.
Mestrado Universitario en Igualdad e Xénero.
Mestrado Universitario en Dirección e Xestión para a Calidade nos Centros Educativos.

B2 Inglés

Imparte docencia dende o ano 2010 na EASD Ramón Falcón,
no 2012 na EASD Antonio Failde, e dende o 2013 na EASD Mestre Mateo.

Experiencia laboral en Arquitectura e Urbanismo do 2006 ao 2010 na Empresa ARTEPLAN GALICIA

---

 

 

Gómez Fernández, Gumersindo

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto
e nas EEAAPP nos CFGS de Técnicas Escultóricas e Xoiería

Arquitecto
Mestrado universiatrio en formación do profesorado de E.S.O., Bacharelato, F.P. e Ensinanza de Idiomas.

B2 Inglés

Imparte docencia dende o ano 2014 na EASD Pablo Picasso,
e dende 2017 na EASD Mestre Mateo

---

 

 

Lázaro Sastre, Ángel (Xefe de departamento)

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

---

 

 

López Lafuente, Jorge

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Arquitecto

Imparte docencia dende o ano 1987 na EASD Antonio Failde,
e dende o ano 1989 na EASD Mestre Mateo

Experiencia Laboral como Director Técnico nas Empresas "Estudios Técnicos 81"
e "Estudios Técnicos 83" dende 1985 a 1987

---

 

Míguez Losada, Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Plásticas na especialidade de Metalistería Artística

Imparte docencia dende o ano 2000 na EASD Mestre Mateo

Experiencia laboral como traballador autónomo dende 1985,
e dende 1991 ao ano 2000 en traballos en metal en Talleres Rey

---

 

 

Novo Calles, Esther

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Enxeñeira Industrial

Imparte docencia dende o ano 2011 na EASD Mestre Mateo

---

 

 

Quintás Pérez, Manuel Ángel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

Licenciado en Filoloxía Inglesa

Imparte docencia dende o ano 1988,
e dende o ano 2015 na EASD Mestre Mateo
compartindo centro co CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro

---

 

 

Rodríguez Dominguez, Ramón Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto,
e nas EEAAPP nos CFGS de Fotografía, Técnicas Escultóricas, Arquitectura Efémera e Xoiería

Licenciado en dereito

Imparte docencia dende o ano 1993
e na EASD Mestre Mateo dende o 2015

Abogado colexiado dende 1987 a 2014

---

 

 

Santás Lamas, Uxía

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Fotografía

Licenciada en Belas Artes

Imparte docencia dende o ano 2013 na EASD Mestre Mateo

---

 

 

Villar Quintáns, Jesús Eduardo

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria