Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

CFGS de Xoiaría Artística

Andrade García, Isabel

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Xoiería Artística
e no modulo de Taller de xoiería do CFGM de Procedementos de Xoiaría Artística 

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos na especialidade de Deseño de Ourivesaría e Xoiaría

Diplomada en Xemoloxía (Universidade de Valencia)

Mestra Graduada en Educación Primaria (Universidade da Coruña)

Imparte docencia dende o ano 2000, e dende 2015 na EASD Mestre Mateo

---

 

 

Díaz Otero, Vanessa

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda
e nas EEAAPP no CFGS de Xoiería Artística

Doutora en Belas Artes. Universidade de Vigo
Diploma de Estudos Avanzados. Universidade de Vigo
Licenciada en Belas Artes. Universidade de Vigo
Curso de Aptitude Pedagóxica

Imparte docencia dende o ano 2007 na EASD Antonio Failde,
dende 2008 na EASD Ramón Falcón e na EASD Pablo Picasso,
e dende o 2012 na EASD Mestre Mateo.

---

 

 

Gómez Fernández, Gumersindo

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto
e nas EEAAPP nos CFGS de Técnicas Escultóricas e Xoiería Artística

Arquitecto
Mestrado universitario en formación do profesorado de E.S.O., Bacharelato, F.P. e Ensinanza de Idiomas.

B2 Inglés

Imparte docencia dende o ano 2014 na EASD Pablo Picasso,
e dende 2017 na EASD Mestre Mateo

---

 

 

Gómez García, María

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Xoiería

Licenciada en Belas Artes
Diplomada en Conservación e Restauración de Bens Culturais
Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseo en Xoiería Artística

B1 de Italiano

Imparte docencia dende o ano 2016,
e dende o 2017 na EASD Mestre Mateo

Traballa dende o 2001 como autónoma de Conservadora-Restauradora de Bens Culturais

---

 

 

Picallo Rodríguez, Mª Teresa

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Xoiería Artística

Licenciada en Historia
Diplomada en Xemoloxía

Imparte docencia dende o ano 1986,
e dende 2005 na EASD Mestre Mateo.

---

 

 

Rodríguez Dominguez, Ramón Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto,
e nas EEAAPP nos CFGS de Fotografía, Técnicas Escultóricas, Arquitectura Efémera e Xoiería Artística

Licenciado en dereito

Imparte docencia dende o ano 1993
e na EASD Mestre Mateo dende o 2015

Abogado colexiado dende 1987 a 2014

---

 

 

Seara Ferreiro, Ana

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Xoiería

Graduada en Artes Aplicadas na especialidade de Xoiería Artística

Imparte docencia na EASD Mestre Mateo dende 2015

---

 

Toribio Rodríguez-Redondo, Carmen Olga

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Xoiería

Diplomada en Maxisterio
Graduada en Artes Aplicadas na especialidade de Xoiería Artística

Imparte docencia na EASD Mestre Mateo dende 1992

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria