Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

CFGS de Técnicas Escultóricas

Aldonza Torres, Oscar (Xefe de departamento)

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Licenciado en Belas Artes
Mestrado en Xestión de partrimonio artístico, museos e mercado da arte.

Imparte docencia dende o ano 2006  na
EASD Ramón Falcón, EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

Traballador autónomo, Escultor.

---

Álvarez García, Xulio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Arquitecto
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais

Imparte docencia dende o ano 1994, e dende 2013 na EASD Mestre Mateo

---

Arias Pérez, Nilo Héctor

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda
e no CFGS de Técnicas Escultóricas

Máster en Creación e Investigación da Arte Contemporánea na Universidade de Vigo
Máster en Teoría e Práctica das Artes Contemporáneas na Universidade Complutense de Madrid
Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Barcelona

Imparte docencia dende o ano 1997 e dende o 2018 na EASD Mestre Mateo

---

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Madeira e Pedra
Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Baleirado Moldeado e Reproduccións
Técnico Especialista en Deseño e Fabricación de Mobiliario
Técnico auxiliar de carpintería

Imparte docencia dende o ano 1992,
e dende 1995 na  EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

Traballa como carpinteiro ebanista e restaurador para diversas institucións como a Fundación Barrié de La Maza, Cabildo Catedralicio e Museo da Catedral de Santiago de Compostela, entre otros, dende 1980.
Técnico de Conservación y Restauración na Exposición de “Galicia no Tempo” (1990/91)
Socio e Fundador da Empresa Coop. de Restauración y Conservacion de Obra Artística “Craquelé Disergrafic” en 1995.
Traballos de trazado e consecución de espazos museísticos e montaxes de exposicións temporáis e permanentes para o departamento de exposicións do Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela (alternativamente dende o ano 1998).

---

García Seijo, Rosalía

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda
e Deseño de Produto, e nas  EEAAPP no CFGS de Xoiería Artística
CFGS de Técnicas Escultóricas e no CFGS de Técnicas Escultóricas

Licenciada en Dereito

Imparte docencia dende o ano 2020 na EASD Mestre Mateo

---

Míguez Losada, Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Plásticas na especialidade de Metalistería Artística

Imparte docencia dende o ano 2000 na EASD Mestre Mateo

Experiencia laboral como traballador autónomo dende 1985,
e dende 1991 ao ano 2000 en traballos en metal en Talleres Rey

---

Nieves Dominguez, Lidia

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Xoiería Artística
e no CFGS de Técnicas Escultóricas

Licenciada en Belas Artes
Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Xoiería Artística

Imparte docencia dende o ano 2020 na EASD Mestre Mateo

---

Viñas González-Zaera, Mª Concepción

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Mestrado Universitario de especialización en Deseño de Interiores. Universidade de A Coruña
Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Decoración e Arte Publicitario

Imparte docencia dende o ano 1994, e dende 1997 na EASD Mestre Mateo.

 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria