Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

CFGS de Técnicas Escultóricas

Aldonza Torres, Oscar (Xefe de departamento)

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Licenciado en Belas Artes
Mestrado en Xestión de partrimonio artístico, museos e mercado da arte.

Imparte docencia dende o ano 2006  na
EASD Ramón Falcón, EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

Traballador autónomo, Escultor.

---

 

Carpintero Troncoso, Elena

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto
e nas EEAAPP de Técnicas Escultóricas

Licenciada en Historia do Arte

Imparte docencia dende o ano 1983 na EASD Mestre Mateo,
dende 1986 na EASD Antonio Failde, dende 1988 na EASD Pablo Picasso,
e dende o 2006 na EASD Mestre Mateo

---

 

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Madeira e Pedra
Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Baleirado Moldeado e Reproduccións
Técnico Especialista en Deseño e Fabricación de Mobiliario
Técnico auxiliar de carpintería

Imparte docencia dende o ano 1992,
e dende 1995 na  EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

Traballa como carpinteiro ebanista e restaurador para diversas institucións como a Fundación Barrié de La Maza, Armada Española , Generalitat de Catalunya,  Cabildo Catedralicio e Museo da Catedral de Stgo. de Compostela, entre otros, dende 1980.
Técnico de Conservación y Restauración na Exposición de “Galicia no Tempo”.(1990/91)
Socio e Fundador da Empresa Coop. de Rest. y Conservacion de Obra Artística “Craquelé Disergrafic” en 1995.
Traballos de trazado e consecución de espazos museísticos e montaxes de exposicións temporáis e permanentes para o departamento de exposicións do Auditorio de Galicia de Stgo. de Compostela.(alternativamente dende o ano 1998).

---

 

---

 

Míguez Losada, Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Plásticas na especialidade de Metalistería Artística

Imparte docencia dende o ano 2000 na EASD Mestre Mateo

Experiencia laboral como traballador autónomo dende 1985,
e dende 1991 ao ano 2000 en traballos en metal en Talleres Rey

---

 

Pérez Martínez, Juan Ramón

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Talla en Madeira
Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Cerámica Artística
Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Cerámica
Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Grabado Calcográfico
Enxeñeiro Técnico Agrícola

Imparte docencia dende o ano 2006 na EASD Pablo Picasso, EASD Ramón Falcón,
e dende 2012 na EASD Mestre Mateo.

---

Viñas González-Zaera, Mª Concepción

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda
e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Mestrado universitario de especialización en Diseño de Interiores. Universidade de A Coruña.

Graduada en Artes Aplicadas na especialidade de Decoración e Arte Publicitario

 

Imparte docencia dende 1994 na EASD Mestre Mateo e EASD Pablo Picasso

e dende 1997 na EASD Mestre Mateo

 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria