Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

CFGS de Técnicas Escultóricas

Aldonza Torres, Oscar (Xefe de departamento)

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Licenciado en Belas Artes

Mestrado en Xestión de partrimonio artístico, museos e mercado da arte.

 

Imparte docencia dende o ano 2006  na

EASD Ramón Falcón, EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

 

Traballador autónomo, Escultor.

 

Carpintero Troncoso, Elena

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

e nas EEAAPP de Técnicas Escultóricas

 

Licenciada en Historia do Arte

 

Imparte docencia dende o ano 1983 na EASD Mestre Mateo,

dende 1986 na EASD Antonio Failde, dende 1988 na EASD Pablo Picasso,

e dende o 2006 na EASD Mestre Mateo

 

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Madeira e Pedra

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Baleirado Moldeado e Reproduccións

Técnico Especialista en Deseño e Fabricación de Mobiliario

Técnico auxiliar de carpintería

 

Imparte docencia dende o ano 1992,

e dende 1995 na  EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

 

Traballa como carpinteiro ebanista e restaurador para diversas institucións como a Fundación Barrié de La Maza, Armada Española , Generalitat de Catalunya,  Cabildo Catedralicio e Museo da Catedral de Stgo. de Compostela, entre otros, dende 1980.

Técnico de Conservación y Restauración na Exposición de “Galicia no Tempo”.(1990/91)

Socio e Fundador da Empresa Coop. de Rest. y Conservacion de Obra Artística “Craquelé Disergrafic” en 1995.

Traballos de trazado e consecución de espazos museísticos e montaxes de exposicións temporáis e permanentes para o departamento de exposicións do Auditorio de Galicia de Stgo. de Compostela.(alternativamente dende o ano 1998).

 

Gómez Fernández, Gumersindo

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

e nas EEAAPP nos CFGS de Técnicas Escultóricas e Xoiería Artística

 

Arquitecto

Mestrado universiatrio en formación do profesorado de E.S.O., Bacharelato, F.P. e Ensinanza de Idiomas.

B2 Inglés

 

Imparte docencia dende o ano 2014 na EASD Pablo Picasso, e dende 2017 na EASD Mestre Mateo

Grande Rúa, Eugenia

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda

e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Licenciada en Belas Artes

 

Imparte docencia dende o ano 1986 na EASD Ramón Falcón,

e dende 1988 na EASD Mestre Mateo

 

 

Míguez Losada, Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Graduado en Artes Plásticas na especialidade de Metalistería Artística

 

Imparte docencia dende o ano 2000 na EASD Mestre Mateo

 

Experiencia laboral como traballador autónomo dende 1985,

e dende 1991 ao ano 2000 en traballos en metal en Talleres Rey

 

 

Pérez Martínez, Juan Ramón

Imparte docencia nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Talla en Madeira

Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Cerámica Artística

Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Cerámica

Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Grabado Calcográfico

Inxeñeiro Técnico Agrícola

 

Imparte docencia dende o ano 2006 na EASD Pablo Picasso, EASD Ramón Falcón,

e dende 2012 na EASD Mestre Mateo.

 

Rodríguez Dominguez, Ramón Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto,

e nas EEAAPP nos CFGS de Fotografía, Técnicas Escultóricas, Arquitectura Efémera e Xoiería Artística

 

Licenciado en dereito

 

Imparte docencia dende o ano 1993

e na EASD Mestre Mateo dende o 2015

 

Abogado colexiado dende 1987 a 2014

 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria