Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Escola]

Organización

Equipo Directivo

    Director: Santiago Riande Torres
    Vicedirectora: Raquel Anta Barragán
    Secretario: Xulio Álvarez García
    Xefe de Estudos: Juan Adrio Fondevila

Xefaturas de Departamento:

     Departamento de ensinanzas de grao en deseño de moda: Elisa González Penas
     Departamento de ensinanzas de grao en deseño de produto: Ángel Lázaro Sastre

     Departamento de ensinanzas profesionais de deseño gráfico: Andrés Etxeita Costales
     Departamento de ensinanzas profesionais de deseño de interiores: Concepción Viñas González-Zaera
     Departamento de ensinanzas profesionais de deseño de produto: Óscar Aldonza Torres

     Departamento de relación con empresas, estudos ou talleres: Irene Gago Pesado

     Departamento de calidade e promoción das ensinanzas: Beatriz Díaz Ocampo

Outras coordinacións:

    Coordinadora TIC: Ester Novo Calles    
    Coordinadora de Biblioteca: María Gómez García
    Coordinadora do E.D.L.G.E.: Rosa Figueroa Ínsua
    Programas Internacionais: Raquel Anta Barragán
 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria