Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Escola]

Buzón de suxestións

Podes enviar as túas suxestións ó correo suxiro@easd.es

O obxectivo do buzón de suxestións é recoller as suxestións, queixas, reclamacións ou agradecementos que queras comunicarnos sobre o funcionamento da EASD Mestre Mateo, co obxectivo de melloralo e corrixir aqueles aspectos que así o requiran.

Lembra que se queres facer unha reclamación que teña consecuencias administrativas ou xudiciais, debes presentar a túa reclamación por escrito na Secretaría do centro.

Seguindo a Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos facilitados serán obxecto de tratamento coa finalidade de xestionar e manter os datos, como medio para canalizar as oportunas comunicacións e informacións. A información contida neste ficheiro non é cedida a terceiros. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos, dirixindo unha comunicación por escrito ó enderezo seguinte: EASD Mestre Mateo, rúa Virxe da Cerca, 32 - 15703 Santiago de Compostela (A Coruña).

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria