Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Empresas]

Bolsa empresas

A EASD Mestre Mateo colabora con numerosas empresas, estudos e talleres do noso entorno para favorecer o primeiro achegamento dos nosos alumnos ao mundo laboral. Achegamento que se fai a través da realización das prácticas de empresas obligatorias nos diferentes estudos de arte e deseño.

Ditas prácticas esixen a sinatura dun convenio de colaboración entre a Empresa e a Escola; non teñen carácter laboral nin contan con retribución algunha. Para formar parte da nosa bolsa e permitir a realización de prácticas na súa empresa pódense poñer en contacto vía: empresas@easd.es.

Agradecémoslles a oportunidade que lle brindan ao noso alumnado.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria