Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Empresas]

Bolsa alumnos

A EASD Mestre Mateo crea una bolsa con todo o alumnado que na  actualidade está terminando os seus estudos, ou que teña rematado algunha das diferentes especialidades impartidas na Escola.

A bolsa nace como un servizo para tratar de dinamizar o mercado e ser un referente para as empresas do entorno que desexen profesionais do mundo das artes e o deseño.

A bolsa de traballo organizase de acordo coas diferentes disciplinas dos nosos estudos:

  • Deseño de Moda
  • Deseño de Produto
  • Deseño de Espazos Efémeros
  • Fotografía
  • Escultura
  • Xoiaría

Para formar parte como alumno da nosa base de datos, e participar nas diferentes ofertas que poidamos recibir, debe enviar cumprimentada a  folla de datos do alumnado  a seguinte dirección: empresas@easd.es 

A tódalas empresas lles agradecemos calquera comunicación ou oferta de emprego; a Escola publicará a oferta no taboleiro de anuncios de emprego da EASD Mestre Mateo e tratará de facilitarlle o contacto cos profesionais máis acordes ás súas necesidades a través da dirección: empresas@easd.es

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria