Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Taller de Dorado y Plateado]

Acceso

O sistema de acceso es exactamente igual que para un Ciclo Formativo de Grao Superior de Ensinanzas Artísticas Profesionais.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria