Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

24/07/2020

Publicada la relación de aspirantes admitidos/as a cursar los Estudios Superiores de Diseño en las EASD

Relación de aspirantes admitidos/as a cursar los Estudios Superiores de Diseño en las EASD

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria