Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Profesorado]

EEAASS Diseño de Producto

Álvarez García, Xulio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

 

Arquitecto

Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais

 

Imparte docencia dende o ano 1994, e dende 2013 na EASD Mestre Mateo

 

 

Carpintero Troncoso, Elena

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

e nas EEAAPP de Técnicas Escultóricas

 

Licenciada en Historia do Arte

 

Imparte docencia dende o ano 1983 na EASD Mestre Mateo,

dende 1986 na EASD Antonio Failde, dende 1988 na EASD Pablo Picasso,

e dende o 2006 na EASD Mestre Mateo

 

 

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Madeira e Pedra

Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Baleirado Moldeado e Reproduccións

Técnico Especialista en Deseño e Fabricación de Mobiliario

Técnico auxiliar de carpintería

 

Imparte docencia dende o ano 1992,

e dende 1995 na  EASD Pablo Picasso e na EASD Mestre Mateo

 

Traballa como carpinteiro ebanista e restaurador para diversas institucións como a Fundación Barrié de La Maza, Armada Española , Generalitat de Catalunya,  Cabildo Catedralicio e Museo da Catedral de Stgo. de Compostela, entre otros, dende 1980.

Técnico de Conservación y Restauración na Exposición de “Galicia no Tempo”.(1990/91)

Socio e Fundador da Empresa Coop. de Rest. y Conservacion de Obra Artística “Craquelé Disergrafic” en 1995.

Traballos de trazado e consecución de espazos museísticos e montaxes de exposicións temporáis e permanentes para o departamento de exposicións do Auditorio de Galicia de Stgo. de Compostela.(alternativamente dende o ano 1998).

 

 

Díaz Ocampo, Beatriz

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

 

Enxeñeira Industrial pola Universidade de Vigo, especialidade Organización Industrial

Curso de Aptitude Pedagóxica pola Universidade da Coruña

Especialista Universitario en Consultoría de Empresas

Celga 4 en lingua galega

 

Imparte docencia dende o ano 2006, e dende o 2010 na EASD Mestre Mateo

 

Gago Pesado, Irene

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

 

Arquitecta

Mestrado Universitario en Servizos Culturais. 

Mestrado Universitario en PRL. 

Mestrado Universitario en Igualdad e Xénero. 

Mestrado Universitario en Dirección e Xestión para a Calidad nos Centros Educativos. 

B2 Inglés

 

Imparte docencia dende o ano 2010 na EASD Ramón Falcón,

no 2012 na EASD Antonio Failde, e dende o 2013 na EASD Mestre Mateo.

 

Experiencia laboral en Arquitectura e Urbanismo do 2006 ao 2010 na Empresa ARTEPLAN GALICIA

 

 

Gómez Fernández, Gumersindo

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

e nas EEAAPP nos CFGS de Técnicas Escultóricas e Xoiería

 

Arquitecto

Mestrado universiatrio en formación do profesorado de E.S.O., Bacharelato, F.P. e Ensinanza de Idiomas.

B2 Inglés

 

Imparte docencia dende o ano 2014 na EASD Pablo Picasso,

e dende 2017 na EASD Mestre Mateo

 

 

Lázaro Sastre, Ángel (Xefe de departamento)

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

 

 

López Lafuente, Jorge

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

 

Arquitecto

 

Imparte docencia dende o ano 1987 na EASD Antonio Failde,

e dende o ano 1989 na EASD Mestre Mateo

 

Experiencia Laboral como Director Técnico nas Empresas "Estudios Técnicos 81"

e "Estudios Técnicos 83" dende 1985 a 1987

 

 

Míguez Losada, Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

e nas EEAAPP no CFGS de Técnicas Escultóricas

 

Graduado en Artes Plásticas na especialidade de Metalistería Artística

 

Imparte docencia dende o ano 2000 na EASD Mestre Mateo

 

Experiencia laboral como traballador autónomo dende 1985,

e dende 1991 ao ano 2000 en traballos en metal en Talleres Rey

 

Novo Calles, Esther

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

 

Inxeñeira Industrial

 

Imparte docencia dende o ano 2011 na EASD Mestre Mateo

 

 

Quintás Pérez, Manuel Ángel

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

 

Licenciado en Filoloxía Inglesa

 

Imparte docencia dende o ano 1988,

e dende o ano 2015 na EASD Mestre Mateo

compartindo centro co CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro

 

 

Rodríguez Dominguez, Ramón Antonio

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto,

e nas EEAAPP nos CFGS de Fotografía, Técnicas Escultóricas, Arquitectura Efémera e Xoiería

 

Licenciado en dereito

 

Imparte docencia dende o ano 1993

e na EASD Mestre Mateo dende o 2015

 

Abogado colexiado dende 1987 a 2014

 

 

Santás Lamas, Uxía

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Moda e Deseño de Produto

e nas EEAAPP no CFGS de Fotografía

 

Licenciada en Belas Artes

 

Imparte docencia dende o ano 2013 na EASD Mestre Mateo

 

 

Villar Quintáns, Jesús Eduardo

Imparte docencia nas EEAASS de Deseño de Produto

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria