Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[]

Instalacións

A  easd dispón de instalacións dedicadas de forma específica aos estudos de escultura. Espacios dotados das ferramentas necesarias para poder desenvolver os proxectos que se leven a cabo.
 

INSTALACIÓNS

-BIBLIOTECA.
-AULA DE INFORMÁTICA.
-AULAS DE DEBUXO ARTÍSTICO E COR
-TALLER DE VOLUME.
-TALLER DE MOLDES E REPRODUCCIÓNS.
-TALLER DE DOURADO E POLICROMÍA.
-TALLER DE TALLA EN PEDRA.
-TALLER DE TALLA EN MADEIRA.
-TALLER DE FORXA ARTÍSTICA
 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria